رسالت

در این وبلاگ ،اشعار و مطالب علمی و فرهنگی اینجانب آمده است .

رسالت

در این وبلاگ ،اشعار و مطالب علمی و فرهنگی اینجانب آمده است .

رسالت

به سایت شخصی اینجانب مراجعه شود
alirejali.ir

طبقه بندی موضوعی

AWARDS & ACHIEVEMENTS


Award: Selected Professor, by Isfahan University

Award: Selected Resercher, by Isfahan University


Award: Selected by International Mathematical Union (I.M.U.) as Young Mathematition


Award: Flet prize, by University of Sheffield


Award: First grade student in Ph.D


About


E-mail: rejali2000@yahoo.com

http://sci.ui.ac.ir/~rejali

www.alirejali.blogfa.com

B. Sc.:University of Isfahan, Iran, 1979.

M. Sc.:University of Sheffield, Sheffield, England, 1984.

Ph.D: University of Sheffield, England, 1989.

Assistance Professor(1988-1996).

Associate Professor(1996-2005).

Professor(2005).

Teaching Experience:

Abstract Harmonic Analysis, Representation Theory, Amenability and Regularity of Banach Algebras, C* - Algebras, Topological groups and semigroups, Functional analysis


http://sci.ui.ac.ir/~rejali (بیوگرافی )

1- استاد تمام گروه ریاضی دانشگاه اصفهان 

 2 - دکتری ریاضیات از دانشگاه شفیلد انگلستان در زمینه آنالیز هارمونیک مجرد

3- متولد سال 1334 در اصفهان 

4- مقالات ریاضی و کتاب های ریاضی در researchgate.comآمده است

5- مناظر تاریخی و طبیعی و دیدنی در اینستاگرام ali.rejali00 همچنین rejali00 آمده است

6 - مطالب خواندنی و متنوع در صفحه اجتماعی رسالت و گروه ( رسالت)resalat در facebook.com  آمده است

7 - دارای بیش از 50 مقاله و کتب ریاضی.

8 - دفتر اشعار(نوای دل ).

9 - بیوگرافی کامل در C.V اینجانب آمده است.