رسالت

در این وبلاگ ،اشعار و مطالب علمی و فرهنگی اینجانب آمده است .

رسالت

در این وبلاگ ،اشعار و مطالب علمی و فرهنگی اینجانب آمده است .

رسالت

به سایت شخصی اینجانب مراجعه شود
alirejali.ir

طبقه بندی موضوعی

۵ مطلب با موضوع «زن» ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

زن و مرد

ناز هستی در وجود زن بود                 عالم هستی، به بود زن بود

هدیه الله بر مردان بود                      رشد انسان در صعود زن بود

                  -----------------------------------

از دامن زن مرد به معراج رود                 در دامن زن ، نور خدا میر بود

کعبه بشکافت، تا علی پا بنهد                      بر دامن زن ، خالق هستی بدمد

                     -------------------------------------------ا

ارزش زن به حیا و عصمت است                 ارزش زن ، به وفا و عفت است

ارزش زن در حجاب و پاکی است               زندگی با همسری با غیرت است

                         ------------------------------

آزادی زن، به حرمت و عزت اوست               آزادی زن، به عفت و عصمت اوست

در خلط و برهنگی وانظار که نیست              آزادی زن، به دانش و حکمت اوست

                       -------------------------------------

مردیعنی هم زبان و هم صدا              مرد یعنی  مشعل نور و صفا

مرد یعنی ،محرم راز و نیاز                 مرد یعنی، همدم و مشگل گشا

                       ---------------------------

ارزش مردان، به عقل و غیرت است               ارزش مردان، به حلم و رافت است

مرد را ارزش به علم و دانش است                ارزش مردان، تعبد، حکمت است

                   ---------------------------------------------

ارزش زن ،به وفا و عفت است              ارزش مردان، به عقل و غیرت است

گر چه زیبایی و ثروت لازم است             لیک ارزش در تعبد، عصمت است

ا

 • علی رجالی
 • ۰
 • ۰

دامن زن

از دامن زن ،  مرد به معراج رود 

در دامن او ، نور خدا دیده شود

کعبه بشکافت، تا علی پا بنهاد

بر عالم هستی ، گهری را بدهد


 • علی رجالی
 • ۰
 • ۰

زن

ناز هستی در وجود زن بود

عالم دنیا ، به بود زن بود

هدیه ی الله بر مردان بود

رشد انسان در صعود زن بود

 • علی رجالی
 • ۰
 • ۰

ارزش زن

ارزش زن، به حیا و عصمت است

ارزش زن، به وفا و عفت است

ارزش زن در حجاب و پاکی است

زندگی با همسری با غیرت است

 • علی رجالی
 • ۰
 • ۰

ارزش زن و مرد

ارزش زن به وفا و عفت است

ارزش مردان  به عقل و غیرت است

گر چه زیبایی و ثروت لازم است

لیک ارزش در تعبد ، عصمت است


 • علی رجالی