رسالت

در این وبلاگ ،اشعار و مطالب علمی و فرهنگی اینجانب آمده است .

رسالت

در این وبلاگ ،اشعار و مطالب علمی و فرهنگی اینجانب آمده است .

رسالت

به سایت شخصی اینجانب مراجعه شود
alirejali.ir

طبقه بندی موضوعی

۲۸ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

آینه خدا نما

 باسمه تعالی
برداشتهایی از آیات قرآن
سوره آل عمران آیات ۱۹۰ الی۱۹۳
آینه خدا نما

میوه جات معمولا دارای یک پوست و یک درون هستند.انسانها داخل آنرا مصرف می کنند و محافط معز که پوسته هاست مصرف حیوانات و یا کاربردهای دیگر دارد.وقتی به جهان هستی نگاه می کنیم،هر چیزی یک مغزی دارد و یک پوست.درون آن برای انسان هایی است که از مرز حیوانیات عبور و روح آنها تا ملکوت اعلا پرواز می کند.پوست هر چیز برای کسانی است که تا مرز حیوانیت رشد نمی کنند.
خداوند خطابش به کسانی است که از مرز حیوانیت عبور کرده اند.خداوند از اینها با اولوالالباب یاد می کند،یعنی صاحبان مغزها.این مغزها هر کدام یک آیه است.هر آیه در حقیقت یک آینه ای است که تجلی خداوند را منعکس می کند و انسان خداوند را توسط آن احساس و درک می کند.انسان توسط آینه به شیشه آینه دقت نمی کند بلکه در آنچه آینه نمایش می دهد توجه می کند.انسانهای اولوالالباب به خود آیه های هستی توجه ندارند بلکه به حقیقتی که آن منعکس می کند توجه دارند.در حقیقت به هر چیز که نگاه می کنید می گوید خدائی هست.لذا جهان آینه خدا نمای اهل معرفت است.
خاک در حالت معمولی حیات ندارد.خداوند در سوره بقره می فرمایند ما توسط باران به زمین حیات دادیم تا گیاهان خلق و حیات پیدا کنند.لذا خداوند باعث دادن حیات به موجودات می باشد.بطور کلی عنصر مادون نمی تواند عنصر بالاتر را خلق کند.مثلا انسان می تواند خانه ای بسازد ولی هر گز یک خانه نمی تواند یک انسان را بسازد.خاک هم در سطح پایین تر از گیاه است.اولی حیات ندارد اما گیاه حیات دارد.بنابراین می توان با نگاه به گیاه به خالق هستی پی برد و او را دید.در حقیقت روزی گیاه از خاک بود.توسط آب و حیات و خاک به گیاه تبدیل شد.لذا خاک مرده به گیاه زنده تبدیل شد.
یکی از صفات خداوند حی است.یعنی هم خودش حیات دارد و هم حیات بخش به مادون است.انسان نیز چون مادون خداوند است. لذا خودش نمی تواند حیات بخش باشد.
وقتی به عرفا نگاه می کنید آنها با دلها سروکار دارند.در حقیقت با اهل معرفت و صاحبان مغزها که از پوسته ها خارج شده اند سرو کار دارند.لذا عارفان واقعی اولوالالباب هستند.بنابراین همواره و در هر لحظه حضور و نقش خد اوند را می بینند.یکی شب و روز شدن را می بیند و دیگر ی شب و روز کننده را می بیند.
همانطوریکه خلقت جهان هدفمند و با علم و آگاهی است.خلقت انسان نیز که بالاترین موجود هستی است دارای اهداف مشخصی است.برای مثال نمی توان باور کرد که خداوند شب و روز را،فصل بهار را و الی آخر بی هدف ایجاد کرده است.لذا توسطقرآن راه راوتوسط پیامبر راهنمایی می کند که چگونه باید به هدف خلقت انسان رسید.
خداوند اولوالالباب را معرفی می کند.اینان در هر حال و وضعیت ،چه ایستاده و چه نشسته و چه در حالت خوابیده باشند، همواره اهل ذکر و تفکر و به یاد خدا هستند.آنان در رابطه با آفرینش جهان هستی فکر می کنند و نگران امور دنیوی نیستند و به آنها فکر نمی کند.

پیام  خداوند دانی که چیست
بود آیه هایش ،کلام نبی است
طریق ادا ،وحی پیغمبر است
زبان خدا با محمد علی است

دکتر علی رجالی
@sharhghoran

 • علی رجالی
 • ۰
 • ۰

پیام خدا


پیام  خداوند دانی که چیست
بود آیه هایش ،کلام نبی است
طریق ادا ،وحی پیغمبر است
زبان خدا با محمد علی است

 • علی رجالی
 • ۰
 • ۰

میثاق نامه الهی

.باسمه تعالی
برداشتهایی از آیات قرآن
سوره آل عمران-آیات ۱۸۷ الی ۱۸۹
میثاق نامه

خداوند بزرگترین لطفی که در حق بشر نمود ، این است که ما را انسان آفرید و انتظاری که دارداین است که ما انسان بودن را حفظ کنیم.انسان بودن هم سخت نیست.کافی است ما اخلاق اسلامی را رعایت کنیم.بی جا دلی را نشکنیم،بی جا سکوت نکنیم به حقوق دیگران تجاوز نکنیم وکاری که برای خود دوست نداریم برای دیگران هم دوست نداشته باشیم والی آخر.اگر می توانیم گره گشایی در کار مردم کن و از تکبر و غرور ، خود داری کنیم و همواره راستگو باشیم.
قرآن همانند فانوسی می ماند که اگر آنرا در دست گرفتی و توسط آن حرکت کردی ،انگاه راه را روشن می کند و موجب می شود که به سر منزل مقصود برسی.در غیر اینصورت بدون وسیله روشنایی راه ، امکان رسیدن در تاریکی و رفتن در راه درست مقدور نیست.
همانطوریکه وقتی به یک قاضی قلمی می دهند تا بنویسد.از او انتظار دارند که درست قضاوت کند و آنرا بنویسد.خداوند به انسان عقل و علم و آگاهی می دهد که با استفاده از آنها انسانیت را حداقل در رابطه با هم نوع خود رعایت کند.این هملن میثاق الهی با انسان هاست که خداوند به آن اشاره دارد.
خداوند می گوید یهودیان اوامر الهی را پشت گوش انداختند و برای منافع زود گذر خود حقایق را کتمان و یا سکوت می کردند بخاطر اینکه برای خودشان ضرری ایجاد نکند .آنان کتاب الهی تورات را دادند و در مقابل یک چیز بی ارزش دنیایی گرفتند.همانند کسی که در تاریکی فانوس روشن را بدهد و در مقابل انبوهی از سکه بگیرد.همان سکه ها او را به زمین می زنند.این آیات اگر چه خطابش به قوم یهود است.اما این مثالی است که شامل همه انسانها در هر زمان می گردد.
نجات انسان در این است که از تمجید کسانی که او را به غلط به صفاتی منصوب می کند دوری کند.اینها باعث می شود که فرد همچون بادبادک با تداوم باد کردن بالاخره د بترکد.کسانی که خوششان می آید که مورد تشویق دیگران به خاطر کاری که نکر ده اند
قرار گیرند.بالاخره روزی نتیجه آنرا می بینند.انسان به خاطر کارهای زشتی که انجام داده و خوشحال است خدا را از دست داده و از خدا دور شده و در نتیجه بسوی تاریکی و گمراهی می رود.

گر بسازی خود، به اخلاق و ادب
 زندگی شیرین شود هر روز و شب
چون خروس و کرکس و اردک مباش
شهوت و پستی برد انسان عقب

دکتر علی رجالی
@sharhghoran


 

 • علی رجالی
 • ۰
 • ۰

حج اکبر و حج اصغر

 باسمه تعالی
برداشتهایی از نهج البلاغه
خطبه اول_قسمت ۵۳
حج

واجبات از دو طریق معرفی می شوند.آن دسته واجبات که خداوند در قرآن می گوید را فریضه گویند.دسته دوم واجباتی است که از طریق سنت بیان می شود.حج از جمله فریضه هاست.
امیر المومنین می فرمایند خانه خدا برای همه موجودات و حتی گیاهان خانه امن است. کسانی که برای اعمال حج به مکه می روند همانند مرغانی می مانند که با شتاب به لانه خود می روند.
انسان در تعیین زمان حج،اعمال حج و محل حج نقشی ندارد و از طرف خداوند مشخص شده است.حج یک علامت و نشانه ای از تواضع انسان در مقابل عظمت خداوند است.حقیقت حج بی خود شدن است.از خود جدا شدن است.
امیرالمومنین می فرمایند همه این توفیق را پیدا نمی کنند که به زیارت خانه خدا مشرف شوند.خداوند مهمانان خود را گلچین می کند تا صفات حیوانی را از آنها بیرون و صفات الهی را جایگزین کند.خانه خدا جایی است که پیامبران الهی در آنجا ایستاده اند و به عبادت خداوند مشعول بودند.توی انسان می خواهی پا روی جای پای آنها بگذاری.
امیر المومنین می فرمایند انسان هایی که به دور خانه خدا در زمین طواف می کنند . بطور مشابه فرشتگان به گرد عرش الهی می چرخند.حج داد و ستدی است که تکبر و خود بزرگ بینی ها داده می شود و در مقابل بندگی و توفیق عبادت و زیارت حق تعالی گرفته می شود.
پیامبران هر کدام برای امت خود از خداوند چیزی خواستند.حضرت موسی تقاضای آب و حضرت عیسی تقاصای نان ،اما حضرت محمد تقاضای مغفرت و آمرزش برای امت خود در حج نمود.پیغمبر گرامی می فرمایند که خداوند کعبه را الم و پرچم خود قرار داد تا مردم تنها زیر یک پرچم باشند.همینکه نام اسلام برده می شود، توجهات به خانه کعبه می رود.
خداوند ورود به این خانه را بر مسلمانان واجب نمود.آن هم با آدادب و اعمال خاص خود.

حج تجلی گاه روز محشر است
خود مثالی از سرای دیگر است 
طوف و قربانی ز حج اصغر است
طوف حق اما ز حج اکبر است

دکتر علی رجالی
@sharhnahjolbalagh

 • علی رجالی
 • ۰
 • ۰

نقش چهاره معصوم

باسمه تعالی
برداشتهایی از نهج البلاغه
خطبه اول_قسمت ۵۲
نقش چهارده معصوم

با ارزش ترین چیز در دنیا عمر انسان است.خوشا به حال کسانی که عمر خود را در اعتلای روح و روان می گذرانند و عمر گرانبها را با دلبستگی های دنیوی معامله نمی کنند.
در این کشتی پر تلاطم جهان هستی بهترین پیام کلام الهی قرآن است.انسان برای نجات کشتی حاضر است کالاهای بی ارزش را به دریا برزید تا کشتی سالم به ساحل برسد اما چیزهای گرانبها را حفظ می کند.انسانی سالم به مقصود خود می رسد که راهش قرآن و هادیش پیامبر اسلام باشد.
قرآن همانند یک فانوس خاموش است که توسط پیامبران روشن می شود و موجب روشنایی می گردد.قرآن علاوه بر محکمات دارای آیات متشابه است.که نیاز به تفسیر و معرفی منظور آن آیه است.لذا وجود پیام آوران الهی لازم است تا حقیقت آیه را بیان کنند.
بعصی از آیات الهی دربسته و خلاصه بیان شده است.مثلا نماز را بپا دارید.احادیث هستند که کلیات آیات را می شکافند و تفسیر و تعبیر می کنند.همانگونه که تنها خاک امکان شکفتن دانه و سر سبزی آنرا گیاهان را دارد .چهارده معصوم هم تنها کسانی هستند که امکان تفسیر صحیح آیات قرآن را دارند.
امیر المومنین می فرمایند آیات قرآن دو دسته هستند.یک دسته را همه باید بدانند که در عالم هیچ چیز بدون اراده خداوند نیست و گرداننده جهان هستی خداست.دسته دیگر آیات هستند که نداستن آنها موجب باز خواست نمی شود ،مثلا حقیقت روح چیست.
بعضی آیات هستند که اشاره دارد بر اعمالی در زمان خاص،همچون روزه، و عده ای
زمان خاص ندارد،چون عدالت خواهی.بعضی احکام در سنت بوده که بعدا توسط قرآن آسان تر شده و یا آیاتی بوده در قرآن که بعدا در سنت سختر شده.لذا نقش مفسرین برای بیان حقیقت در زمان های گوناگون لازم است.
در قرآن آیاتی است که چهارده معصوم مشخص کرده اند که کم آن خوب است و زیادتر آن مجاز و بسیار خوب است،همچون انفال و قرائت قرآن.

بشنو از اهل یقین و معرفت
نی زهر بیگانه و شیطان صفت
بشنو از قرآن و عترت رمز و راز
راه و رسم زندگی و منزلت

دکتر علی رجالی
@sharhnahjolbalagh

 • علی رجالی
 • ۰
 • ۰

احکام در قرآن

باسمه تعالی
برداشتهایی از نهج البلاغه
خطبه اول_قسمت ۵۱
احکام در قرآن

اشیا با ارزش دارای بدل هستند.بهترین چیز با ارزش دنیوی لذات و خوشی هاست.خداوند پیامبران را مبعوث کرد تا بهترین خوشی و لذات واقعی را معرفی کنند.تا مردم فریب لذتهای بدلی را نخورند.
امیر المومنین می فرمایند که خداوند قرآن مکتوب که رحمت الهی است توسط پیامبر گرامی برای مسلمانان نازل نمود.قرآن چیزهای حلال را از حرام متمایز ساخته است.لقمه همانند بذری است که در خاک قرار داده می شود.لذا حلال و حرام بودن آن مهم است.حاصل و نتیجه لقمه ها اندیشه هایی است که به ذهن انسان خطور می کند.پیامبر اسلام آنها را برای مردم تبیین نمود.
در قرآن انواع احکام از قبیل واجب ،مستحب،منسوخ ، مکروه خاص و عام وجود دارد.همچنین داستان هایی دارد که با تدبر در آنها موجب راهگشایی انسان می شود.همانند داستان فرعون و موسی که یکی را بخاطر اعمالش به قعر دریا می فرستد و دیگری را به پیامبری مبعوث میکند و عزت و جلال می دهد.همچنین مثالهای آموزنده دارد.ممکن است انسان با انواع حیل به چیزی برسد.اما نمی تواند از آن لذت ببرد.

 ره آورد شب قدر است قرآن
بود میراث احمد این گلستان
کتاب معرفت سرچشمه ی نور
که نورانی شوی از پرتوی آن

دکتر علی رجالی
@sharhnahjolbalagh

 • علی رجالی
 • ۰
 • ۰

رحلت پیامبر

باسمه تعالی
برداشتهایی از نهج البلاغه
خطبه اول_قسمت ۴۹
رحلت

امیر المومنین می فرمابند خداوند پیامبر اسلام را در پایان عمر خود به سوی خود برد.خداوند چندین برابر کرامتی که پیمبر اسلام در دنیا داشت،به او عطا نمود.خداوند نخواست بیش از این روح و روان او در سختی و عذاب در دنیا باشد.لذا او را قبض روح نمود و روح او به ملکوت اعلی پیوست و به لقای حق تعالی رفت.

ای محمد، مظهر خلق کبیر
حکم حق جاری نمودی در غدیر
خلق را منجی و هادی گشته ای
صاحب حمد و مقام بی نظیر

دکتر علی رجالی
@sharhnahjolbalagh
.

 • علی رجالی
 • ۰
 • ۰

صاحب حمد

ای محمد، مظهر خلق خبیر

حکم حق جاری نمودی در غدیر

خلق را منجی و هادی گشته ای

صاحب حمد و مقام بی نظیر


 • علی رجالی
 • ۰
 • ۰

بهار انسان

باسمخ تعالی
برداشتهایی از نهج البلاغه
خطبه اول_قسمت ۴۸
بهار انسان

نقش بهار زنده کردن زمین مرده است.پیامبران نقش مشابهی در زنده کردن روح و جان انسان ها دارند.با آمدن بهار سر سبزی و بوی خوش گلها به مشام می رسد.با آمدن پیامبران هدایت انسانها از جهالت و گمراهی به سربلندی و عزت فرا می رسد.
پیامبر اسلام در سر زمینی مبعوث شد که مردمانش از نظر فرهنگ پائین بودند.حتی دختران خود را زنده به گور می کردند و زنان خود را در بازی قمار به مسابقه می گذاشتند.خداوند در آن زمان کارایی دین را نشان داد و آنها را به راه درست رهنمون ساخت.
امیر المومنین می فرمایند با مبعوث کردن آخرین پیامبر،خداوند به قولی که داده بود جامع عمل پوشاند و آخرین پیعمبر را معرفی نمود.بعلاوه پیامبران قبلی زمینه را برای آمدن آخرین پیامبر برای معرفی کامل ترین دین خدا فراهم نموده بودند.آخرین پیامبر گرامی زمانی مبعوث شد که مردمان آن زمان در گمراهی و ظلالت و جهالت بسر می بردند.
خداوند توسط نبی اکرم مردم را از جهالت و گمراهی نجات داد.

از وجود اقدس شمس الهدی
می شود عالم پر از نور و صفا
بیرق ختم رسولان در کفش
تا کند دین خدا را او به پا


دکتر علی رجالی
@sharhnahjolbalagh

 • علی رجالی
 • ۰
 • ۰

سایه خدا

باسمه تعالی
برداشتهایی از نهج البلاغه
خطبه اول_قسمت ۴۷
سایه خدا

امیر المومنین می فرمایند،پبامبرانی که مبعوث می شدند در کتاب و گفتار خود وعده ظهور پیامبران بعدی با صفات آنها را می گفتند.در تورات حضرت موسی به یهودیان بشارت داده شده که آخرین پیامبر بنام احمد به پیامبری مبعوث می گردد.او در مکه بدنیا می آید و به مدبنه هجرت می کند.همچنین در انجیل هم اشاره دارد به آمدن آخرین پیامبر دارد.تا اینکه زمین بدون امام و پیام آور الهی نباشد.
زندگی انسان ها دو گونه است.بعضی ها رفتارشان همانند تیر اندازی کهتیر های خود را به سایه یک پرنده هوایی برای شکار آنپرتاب می کنند.عمر اینان همانند صندوق تیر است که با هر تیری که به طرف سایه پرتاب می کنند.بتدریج تیر ها تمام می شود و هر گز پرنده ای را نمی توانند شکار کنند.دسته دوم کسانی هستند که خداوند سایبان آنهاست و سایه خدا پیامبران الهی و امامان هستند.با رفتن به دنبال سایه خدا کسب معرفت می کنند و امکان پرواز و شکار هستی را پیدا می کنند.

دیر فهمیدم که دانش نیست در حمل کتاب
دیر فهمیدم زمان طى شد ومن در منجلاب
تا به کی غافل بمانم اندر این دنیای پست
دیر فهمیدم  که دنیا نیست چیزی جز سراب

دکتر علی رجالی
@sharhnahjolbalagh


 • علی رجالی