رسالت

در این وبلاگ ،اشعار و مطالب علمی و فرهنگی اینجانب آمده است .

رسالت

در این وبلاگ ،اشعار و مطالب علمی و فرهنگی اینجانب آمده است .

رسالت

به سایت شخصی اینجانب مراجعه شود
alirejali.ir

طبقه بندی موضوعی

۳ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

عوامل سقوط انسان


خود بزرگ بینی

تکبر وغرور

عدم شناخت تواناییهای خود

حرمت شکنی

عدم شناخت جایگاه خود در جامعه

زود بزرگ شدن 

بی تقوایی

تحقیر دیگران برای رشد خود

همنشینی با افراد نا اهل

دنیا طلبیدکتر علی رجالی


  • علی رجالی
  • ۰
  • ۰

دشمن ما


دشمن ما در درون و جان  ماست
 نفس سرکش افعی و شیطان ماست
با تعبد نفس دون گردد مهار
هر رهایی موجب  خسران ماست


  

  • علی رجالی
  • ۰
  • ۰

انتظار والدین از فرزندان

بعضا والدین از فرزندان انتظاراتی دارند که در صورت عدم تحقق آن موجب کدورت والدین می گردد.در این یاداشت به این مسئله میپردازیم.
1رسالت و وظیفه والدین  بسیارمتمایز با رسالت فرزندان می باشد.ما ایجاد کنندگان آنها با اذن الهی هستیم.لذاوظایف ما سنگین تر و  مسئولیت ما بیشتر است.
2.  فرزندان وقتی پا به دنیا می گذارند دارای ذهن پاک هستندولی بتدریج با توجه به شرایط سنی خود از خانواده ،دوست، جامعه، مراکز آموزشی ،تلویزیون،مراکز اطلاع  رسانی،شبکه های مجازی و....افکار و شخصیت فرد را شکل می دهد.

3.لذا می توان گفت که فرزندان آینه ما و جامعه هستند.همانند کشاورزی که هر چه بکارد همان را درو میکند.لذا مسولیت خانواده و اجتماع در شکو فایی نسلنو بسیار زیاد است.
4.والدین با توجه به زحماتی که برای فرزند متحمل می شوندآنقدر زیاد است که قابل توصیف نیست.لذا به فرزندان توصیه می شود که حرمت آنها حفظ شود
5.والدین بی حساب می بخشند ولی فر زندان اگر چیزی دهند با حساب و گاه با منت است.والدین عاشقانه برای فر زندان تلاش می کنند ولی در مقابل فرزندان در حد وظیفه و ناراحت نشدن والدین.
 6.زمانی فرزندان قدر والدین را قدری درک و احساس  می کنند که خود خانواده تشکیل داده و صاحب فرزند شوند.
7 .لذا تا دیر نشده قدر و ارزش آنها را داشته باشیم و کاری نکنیم که دل شکسته و یا ناراحت از دستمان  شوند.اگر چه از فرط دوست داشتن فرزند ممکن است ناراحتی خود را به روی اولاد  نیاورند.
 8.نقل است از پیامبر گرامی که مادری دارم که در سبد می گذارم و شبانه روز از او پرستاری می کنم.آیا توانسته ام جبران زحمات او راکرده باشم.حضرت در جواب فرمودند تو هر گز قادر به جبران نیستی.او در نیمه شب بیدار می بود و از تو مراقبت میکرد به امید بزرگتر شدن ولی تو برای انجام وظیفه تا اینکه عمر او به پایان رسد.


دکتر علی رجالی

  • علی رجالی