رسالت

در این وبلاگ ،اشعار و مطالب علمی و فرهنگی اینجانب آمده است .

رسالت

در این وبلاگ ،اشعار و مطالب علمی و فرهنگی اینجانب آمده است .

رسالت

به سایت شخصی اینجانب مراجعه شود
alirejali.ir

طبقه بندی موضوعی

۳۲ مطلب در تیر ۱۳۹۸ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

.باسمه تعالی

برداشتهایی از آیات قرآن
شفاعت
شفاعت می کند احمد در این دنیای فانی
دهد امید بر خاطی که بر گردد زمانی
دهد قرآن محمد را مقامی چون شفاعت
اگر چه فرقه هایی خبط کردند در معانی
سروده شده توسط
علی رجالی و مهدی میثمی
 • علی رجالی
 • ۰
 • ۰


باسمه تعالی
چهل حدیث
شفاعت
غزل۵

شفاعت می کند احمد در این دنیای فانی
دهد امید بر خاطی که بر گردد زمانی

شفاعت می شود مقدور با اذن الهی
اجابت می کند یزدان شفاعت در جوانی

شفاعت منحصر باشد به خالق در دو عالم
شفیع بی خدا نهی است و او دارد زیانی

شفاعت گر شود همراه توبه مستجاب است
برای دفع شر باشد شفاعت هر زمانی

شفاعت می شود بر کار خیر و امر لازم
پیمبر شافع ما می شود در هر مکانی


شفاعت را پذیرند مردمان اهل سنت

اگر چه فرقه هایی خبط کردند در معانی


شفاعت در کلام حق بود چندین و چندان

ندارد بت شفاعت، بت شکن را کی بخوانی


شوند شافع امامان میثمی اندر دو عالم
توسل کن شفیع خلق باشند گر تو دانی


دهد قرآن محمد را مقامی چون شفاعت
رجالی حق تعالی بهر ما دارد بیانی


سروده شده توسط
علی رجالی و مهدی میثمی


 • علی رجالی
 • ۰
 • ۰

.باسمه تعالی

درس هایی از قرآن
تلف بنمودن اوقات مردم، ارتخاص است
از این رو کار ما فحص و فِحاص و افتحاص است
ز قران درس های زندگی باید گرفتن
که هر یک آیۀ آن، شامل نور ِ مصاص است
سروده شده توسط
رجالی و حسن میرزایی
 • علی رجالی
 • ۰
 • ۰

.باسمه تعالی

احکام اسلامی
قصاص(۲)
تعدی موجب اسقاط انسان، با حِصاص است
تلافی کردن ِ عین عمل، حکم ِ قصاص است
بنازم حضرت مولا علی را چون که گفتا
به فرزندان که قاتل را که اکنون در مناص است
سروده شده توسط
علی رجالی و حسن میرزایی
 • علی رجالی
 • ۰
 • ۰

.باسمه تعالی

احکام اسلامی
قصاص(۲)
تعدی موجب اسقاط انسان، با حِصاص است
تلافی کردن ِ عین عمل، حکم ِ قصاص است
بنازم حضرت مولا علی را چون که گفتا
به فرزندان که قاتل را که اکنون در مناص است
سروده شده توسط
علی رجالی و حسن میرزایی
 • علی رجالی
 • ۰
 • ۰

.باسمه تعالی

احکام اسلامی
قصاص
غزل۶

تلافی کردن ِ عین عمل، حکم ِ قصاص است
اگرچه عفو و بخشش، بهتر از کین و تقاص است
اگر فرهنگ ِ بخشش در جهان یابد تسرّی
مصفا می شود دنیا، جمالش بی خصاص است
سروده شده توسط
علی رجالی و حسن میرزایی
 • علی رجالی
 • ۰
 • ۰

.🌸🌺🌹


                          باسمه تعالی


غزلیات مشترک دکتر علی رجالی و حسن میرزایی


                  تازه ترین سروده مشترک 

                        احکام اسلامی

                              قصاص

                               غزل۵🌸🌺🌹🌸🌺🌹🌸🌺🌹                         قصاصتلافی کردن ِ عین عمل، حکم ِ قصاص است

اگرچه عفو و بخشش، بهتر از کین و تقاص استاگر این حکم ِ قرانی شود جاری به دنیا

ره آوردش، حیات ِ شخص عام و شخص ِ خاص است به قران آمده هر کس که ظلمی رفت بر او

تلافی گر کند، جانش، ز حسرت ها خلاص استولی این آیه، مردم را به بخشش کرده تشویق

خوشا بخشنده، چون جنت برایش اختصاص استاگر فرهنگ ِ بخشش در جهان یابد تسرّی

مصفا می شود دنیا، جمالش بی خصاص استبنازم حضرت مولا علی را چون که گفتا

به فرزندان که قاتل را که اکنون در مناص استمبادا ضربه ای بیش از یکی بر سر زنیدش

تعدی موجب اسقاط انسان، با حِصاص است ز قران درس های زندگی باید گرفتن

که هر یک آیۀ آن، شامل نور ِ مصاص است مبادا ما بریم قران جاویدان به نیزه

که حیلت کردن، آیین و مرام ِ عمروعاص استچو باید با تفحص راه خوشبختی بیابیم

از این رو کار ما فحص و فِحاص و افتحاص است
مبادا ای عزیزان غصه ای در دل بریزید

که غم مصداقی از حرص و حِراص و احتراص استالا ای میرزایی و رجالی ! ای دو شاعر !

عجب این بیت ها سخت است و از بهر خواص استهمان بهتر که دیگر ساکت و خاموش باشید 

تلف بنمودن اوقات مردم، ارتخاص است !

________________________


دکتر علی رجالی، حسن میرزایی _ تیرماه 1398 ، اصفهانمعنی لغات :


🔴 خصاص ( بیت پنجم ) : شکاف و سوراخ بر هر چیزی 


🔴 مناص ( بیت ششم ) : گریختن، دور شدن از چیزی 


🔴 حصاص ( بیت هفتم ) : تیز دویدن 


🔴 مصاص ( بیت هشتم ) : خالص، خالص هر چیزی


🔴 افتحاص ( بیت دهم ) : جستجو کردن 


🔴 احتراص ( بیت یازدهم ) : آزمند شدن 


🔴 ارتخاص ( بیت سیزدهم ) : ارزان شمردن، ارزان خریدن، برای چیزی ارزش قائل نشدن


🌸

 • علی رجالی
 • ۰
 • ۰

.🌸🌺🌹


                          باسمه تعالی


غزلیات مشترک دکتر علی رجالی و حسن میرزایی


                  تازه ترین سروده مشترک 

                        احکام اسلامی

                              قصاص

                               غزل۵🌸🌺🌹🌸🌺🌹🌸🌺🌹                         قصاصتلافی کردن ِ عین عمل، حکم ِ قصاص است

اگرچه عفو و بخشش، بهتر از کین و تقاص استاگر این حکم ِ قرانی شود جاری به دنیا

ره آوردش، حیات ِ شخص عام و شخص ِ خاص است به قران آمده هر کس که ظلمی رفت بر او

تلافی گر کند، جانش، ز حسرت ها خلاص استولی این آیه، مردم را به بخشش کرده تشویق

خوشا بخشنده، چون جنت برایش اختصاص استاگر فرهنگ ِ بخشش در جهان یابد تسرّی

مصفا می شود دنیا، جمالش بی خصاص استبنازم حضرت مولا علی را چون که گفتا

به فرزندان که قاتل را که اکنون در مناص استمبادا ضربه ای بیش از یکی بر سر زنیدش

تعدی موجب اسقاط انسان، با حِصاص است ز قران درس های زندگی باید گرفتن

که هر یک آیۀ آن، شامل نور ِ مصاص است مبادا ما بریم قران جاویدان به نیزه

که حیلت کردن، آیین و مرام ِ عمروعاص استچو باید با تفحص راه خوشبختی بیابیم

از این رو کار ما فحص و فِحاص و افتحاص است
مبادا ای عزیزان غصه ای در دل بریزید

که غم مصداقی از حرص و حِراص و احتراص استالا ای میرزایی و رجالی ! ای دو شاعر !

عجب این بیت ها سخت است و از بهر خواص استهمان بهتر که دیگر ساکت و خاموش باشید 

تلف بنمودن اوقات مردم، ارتخاص است !

________________________


دکتر علی رجالی، حسن میرزایی _ تیرماه 1398 ، اصفهانمعنی لغات :


🔴 خصاص ( بیت پنجم ) : شکاف و سوراخ بر هر چیزی 


🔴 مناص ( بیت ششم ) : گریختن، دور شدن از چیزی 


🔴 حصاص ( بیت هفتم ) : تیز دویدن 


🔴 مصاص ( بیت هشتم ) : خالص، خالص هر چیزی


🔴 افتحاص ( بیت دهم ) : جستجو کردن 


🔴 احتراص ( بیت یازدهم ) : آزمند شدن 


🔴 ارتخاص ( بیت سیزدهم ) : ارزان شمردن، ارزان خریدن، برای چیزی ارزش قائل نشدن


🌸

 • علی رجالی
 • ۰
 • ۰

باسمه تعالی

احکام اسلامی
قصاص
غزل۵

قصاص است باعث آرامش و عدل الهی
تلافی کردن عین عمل باشد چو خواهی

مجازات و عقاب یاغیان اندر تقاص است
برای خاطیان اجرا شود این امر گاهی

اگر محرز شود قتل کسی از روی عمد است
جزایش حکم و فرمان خدا در شرع خواهی

نباشد فرق و تبعیض و رفاقت در عدالت
که در اجرا و دستور قضاوت نیست راهی

قصاص است همچو حق الناس در احکام اسلام
شریعت حامی عفو است و بخشش در گواهی

مصادیق الهی باشد و فرمان یزدان
قصاص است پاسخ کار خلاف و فکر واهی

نمی گردد تقاص یک عمل با عفو وارث
اگر پرداخت گردد با دیه، امر الهی

تکبر کردن بر دیگران کاری قبیح است
ضرورت می کند همسان او باشی تو گاهی

بیان و شرح احکام شریعت کن مداوم
بگفتا میثمی اوصاف احکام الهی

پسندیده بود جانا رجالی زهد و تقوا
تکبر در مقابل پست و منفور است و واهی

سروده شده توسط
علی رجالی و مهدی میثمی
 • علی رجالی
 • ۰
 • ۰

.باسمه تعالی

مفاسد اقتصادی
گفتند که این بهره ی بانکی است ربا نیست
به به چه کلامی ، که از آن هیچ ابا نیست
جمعی ز خدا بی خبران ظلم نمودند
این کار ز کفار ومنافق که جدا نیست
سر وده شده توسط
علی رجالی و محمد رجالی
 • علی رجالی