رسالت

در این وبلاگ ،اشعار و مطالب علمی و فرهنگی اینجانب آمده است .

رسالت

در این وبلاگ ،اشعار و مطالب علمی و فرهنگی اینجانب آمده است .

رسالت

به سایت شخصی اینجانب مراجعه شود
alirejali.ir

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

باسمه تعالی

برداشتهایی از زیارت جامعه

تلاوت و ولایت

تلاوت تعبیر به در کنار چیزی قرار گرفتن است.اما ولایت به  مخلوط شدن با چیزی تعبیر می شود.برای مثال، وقتی قند در کنار استکان چای قرا می گیرد تلاوت گویند ولی اگر داخل استکان شود و با چای مخلوط گردد،آنرا  ولایت گویند.بطور دقیقتر، مخلوط شدن دو چیز را بطوریکه قابل تفکیک نباشند و کاملا مخلوط شوند را ولایت گویند.
  انسان چون آب می ماند.اگر بخواهد گلاب شود باید با گل مخلوط شود.چهارده معصوم نقش گل را برای انسان دارند.لذا آنها را ولی مسلمین گویند و با زیارت آنها،یعنی روی آوردن به آنها ، از نظر معرفتی و مقبره می توان از چشمه معرفت که زیارت جامعه است بهره برد.
   اهل بیت ما را به ولایت دعوت می کنند. ما کی همدل و همراه می شویم.وقتی که آنها را زیارت کنیم. ولایت میوه زیارت است. همچنین زیارت میوه ای معرفت است.ما وقتی به اهل بیت رو آورده  و زیارت می کنیم که از آنها شناخت و معرفت داشته باشیم.این معرفت دارای سر چشمه ای است و آن زیارت جامعه کبیره است.
  زیارت جامعه، به ما شناخت از چهارده معصوم می دهد و متعاقب آن معرفت و شناخت ما را به  روی آوردن به اهل بیت تشویق  می کند و نهایتا زیارت و روی آورن به ائمه ما را به ولایت می رساند و دلهای ما رابا آنها همراه می کند.
    با ولایت است که آب وجود ما با گل چهارده معصوم معطر ومخلوط می گردد و آب وجود ما به گلاب تبدیل و ماندگار می گردد.

نماز با ولایت، روشنایی است
وصول کردگار و دلربا یی است
ولایت ریشه و اصل و عمود است
نماز بی ولایت، لهو و بازی است


انسان کیست

خداوند سوره ای در قرآن در خصوص انسان دارد.ملاک انسان بودن ما در رابطه ما با دیگر انسان هاست.
  انسان از نظر قرآن به کسی گفته می شود که در غم دیگران ناراحت و خود را در غم آنها شریک بداند.بعلاوه شادی خود را با دیگران تقسیم کند.
 
   عده ای هستند که خود را در غم دیگران شربک می دانند ولی حاضر نیستند شادی خود را به دیگران بدهند.اینان از حیوان بهترند.
  عده ای هستند که خود را در غم دیگران شریک نمی دانند،بلکه شادی هم می کنند.اینان از حیوان نیز پست ترند.
عده ای در غم دیگران شریک نیستند و شادی خود را با دیگران تقسیم نمی کنند.اینان همانند  حیوان بی تفاوت هستند.
   انسان واقعی، چون امیر مومنان حضرت علی است که غذای افطار خود را در سه شب متوالی به فقیر و مسکین و یتیم می دهد.راحتی مردم را به راحتی خود ترجیح می دهد.

از نبی آموز آداب و سنن
پیروی کن در مرام و در سخن
چونکه او باشد نبی و مقتدا
معرفت جو از کلام ذوالمننتوسل

همانطوریکه یک دانه در زمین با نور خورشید سبز و تنومند می گردد.همچنین یک دانه به تنهایی در مقابل خورشید سبز نمی شود ،بلکه با واسطه سبز می گردد.
    انسان ها نیز در جهان هستی ، همانند دانه می مانند و خدای متعال همانند خورشید برای دانه است.همچنین چهارده معصوم نقش زمین های حاصلخیز و پاک را دارند.چنانچه از طریق معصومین و امام زمان کارهای خود را انجام دهید و به دستورات الهی  که از طریق آنها از طرف خدا ابلاغ و بیان شده است عمل کنید ، آنگاه رستگار در دو عالم خواهید شد.این تنها راه فلاح و رستگاری است.
     لذا توصیه شده که با توسل به چهارده معصوم،چه در ظاهردر قید حیات باشند و چه از دنیا رفته باشند.با عنایت به زنده بودن روح آنها ،با تبعیت از دستورات آنها ، موجب رشد خود و رفع گرفتاری های مادی و معنوی خو د را فراهم کنید.

اگر خواهی جمال دلربا را
اطاعت کن ولی و مصطفی را
تفکر پیشه کن با زهد و تقوا
اگر عاشق شوی بینی خدا راصفات معصومین

چهارده معصوم دارای صفات نیکو بودند.یکی از آنها این بود که خود را شریک غم دیگران می دانستند و تا رفع و حل آن به سادگی و بی تفاوت عبور نمی کردند.
  از دیگر صفات معصومین ،خطا پوشی و عیب پوشی از مردم است.بر خلاف ما که دنبال خطا و عیب دیگران هستیم و هر گز از خوبی ها و خدمات فرد سخن به میان نمی آوریم.
  چهارده معصوم همانند گل نرگس بی خار هستند.هیچگاه کسی را اذیت نمی کنند و همواره از دیگران دلجویی و غم خوار دیگران بودند. آنها الگوی تقوا و انسان های واقعی هستند.


گل نرگس امام مسلمین است
ولی و مقتدای عالمین است
کند دنیا گلستانی ز انوار
امید شیعیان نور دو عین استاهل بیت

منظور از اهل بیت، پیامبر اسلام،حضرت علی،امام حس وامام حسین و حضرت فاطمه می باشند.لذا متمایز با چهارده معصوم است.البته بعضی ها زنان پیامبر را جزء اهل بیت می دانند ،که درست نمی باشد.
  معصومین نه تنها هیچ گناهی نکرده، بلکه فکر گناه هم نمی کنند.بعلاوه از هر خطایی نیز مبرا هستند.کسانی هستند که گناهی مرتکب نشده اند ولی معصوم نیستند.
  از آیت الله خوانساری سوال شد، شما گناهی یا فکر گناه کرده اید.ایشان فرموده اند که قبل از بلوغ خداوند گناه راهمانند نجاست به من نشان دادند.لذا همانند کسی که نه تنها نجاست نمی خورد،بلکه فکر خوردن آنرا نیز نمی کند.بنده هیچ گناهی بعد از بلوغ انجام نداده ام.

شد تجلی در زمین نور خدا
در امام و در نبی و مقتدا
چهارده معصوم از انوار حق
هر یکی در آب و گل از هم جدارسالت چهارده معصوم

خداوند تداوم رسالت پیامبر گرامی اسلام را به دوش امامان قرار داد.آنها وظیفه شکوفایی مردم را بعهده داشتند.همانند نسیم باد که موجب شکوفایی غنچه ها می گردد.
  همانطوریکه دانه با قرار گرفتن در زمین ،موجب سر سبزی آن می شود.با تبعیت از چهارده معصوم،انسان ها نیز رشد و تعالی پیدا می کنند.
   دعوت به دین ، به عهده معصومین است.دین باعث حفظ انسان از خطاهاست و کنترل هوای نفس است.چهارده معصوم با توجه به حضورشان در بین مردم،آداب و سنن الهی را با گفتار و رفتار خود به مردم آموختند.
  علم می تواند، آگاهی انسان را از دنیا فراهم کند.ولی دین باعث شناخت خود و حفظ انسان است.علامه حسن زاده آملی می گویند، مردم فکر می کنن که ما حافظ دین هستیم، در صورتیکه دین حافظ ماست.
  علم و دین تواما، چون دو بال می تواند موجب رشد مادی و معنوی انسان گردد.دین بدون علم و علم بدون دین انسان را به سر منزل مقصود نمی رساند.

عده ای با کار خود، نابود هر  آیین کنند 
عده ای با لفظ خود، دین خدا، بدبین کنند
دین فنا گشت و چه ها شد ، چون که باز
عده ای دین خدا را، با غرض، تبیین کنند


علم غیب

از امام صادق سوال شد ، آیا امام  علم غیب دارد.ایشان فرمودند اگر چیزی را بخواهیم ،باذن الهیاین امکان وجود دارد.امام می خواهد که از علم غیب استفاده نکند، نه اینکه قادر نیست.همانند کسی که پشت پرده نشسته و با بالا بردن پرده امکان دیده آن طرف پرده را دارد.
   علم غیب، این امکان را فراهم می کند که به تمام اسرار هستی،حتی ماورالطبیعه، که از نظر انسان مخفی است دسترسی پیدا کنی .علم غیب در اختیار خدای متعال است ، ولی خداوند این امکان را برای افراد خاص مقدور می سازد.همانند امانتی که به فرد قابل اعتماد می دهید.مطمئن هستید که در امانت خیانت نمی کند.کسی که رضای مطلق خدا را جلب کند ، امکان دسترسی به علم غیب دارد.
       چهارده معصوم امکان دانستن علم غیب را دارند ،ولی هرگز در امور شخصی استفاده نمی کنند.حضرت علی می فرمایند، از من در خصوص گذشته و آینده سوال کنید.این دلالت بر داشتن علم غیب و امکان بهره بردن از آن هست.

شیطان هوسش هر آن،غلاده کند ما را
هر لحظه کشد سویی،سجاده برد ما را
گر پیشه شود تقوا،در محضر حق باشی
  علم لدنی در جان،   افزوده شود ما راارزش دنیا

انسان با توجه به شناخت خود از خدا و جهان هستی، خواسته هایش نیز متمایز است و تغییر می کند.برای یک کودک ،با توجه به آگاهی او ، یک شکلات ارزشمند است و چنانچه از او گرفته شود نا آرامی می کند.اما هنگامی که بزرگ می شود خواسته هایش نیز بزرگ می شود و دادن یک شکلات، برای سرگرمی او ، آنرا اها نت تلقی می کند.او آگاهی بیشتری پیدا کرده و ارزش شکلات را می داند.لذا چیزهای با ارزشتری را می خواهد.
     امام حسین، با توجه به شناختی که ازخدای متعال داشتند زندگی مادی برای ایشان در مقابل لقای خدای متعال ناچیز و بی ارزش بود.لذا جان خود و همراهانش را برای امر به معروف و نهی از منکر برای زنده کردن دین جد خود در راه خدا دادند.
     اهل معرفت، بر خلاف اهل دنیا، هر چه قدرت بیشتر پیدا می کنند حلم و بردباری آنها بیشتر می گردد.سلاطین با توجه به قدرتی که دارند، میزان تحمل و صبرآنها به همان میزان قدرت آنها پایین می آید.لذا می بینیم یزید با قدرت ظاهری و ناآگاهی مردم زمان خود و فریب آنها ، امام حسین را تحمل نکرد.اگر چه معصومین  با توجه به قدرت معنوی و علم غیبی که دارند، هر کاری که می خواستند امکان انجامش وجود داشت.

دانی که چرا حسین، از مکه برفت
در کرب و بلا ، به جنگ با فتنه برفت
تا دین خدا شود ، چو جدش احیا
سالار شهیدان به لب   تشنه برفت


کرامت

ریشه ای همه خوبیها اهل بیت و چهارده معصوم هستند.همانند دریا که مادر همه سبزی هاست.با تبخیر آب دریا، ابر و با ابر باران، و از باران سر سبزی و جنگل ها پدید می آید.اهل بیت و قرآن را کریم و مظهر همه خوبیها گویند.همبنطور پیامبر گرامی را نیز رسول کریم گویند.
   ریشه کرامت و خوبیها در عالم هستی چهارده معصوم هستند.آنها همگی نور واحد حق تعالی در جهان هستند.همانطوریکه درخت از طریق ریشه رشد و نمو می کند،بشریت هم از تبعیت از اهل بیت رشد و ترقی و پیشرفت می کند.جهان هستی ،به خاطر چهارده معصوم استقرار و ایجاد شده است.بدون آنها جهان در هم می پیچد و نابود می گردد.
   اهل بیت قبل از خلقت در جهان مادی ، نام آنها و حضور آنها در عالم بوده است.حضرت آدم توبه اش با ذکر نام چهارد معصوم پذیرفته شد. اینان همانند قلمه های گل که با قرا گرفتن در خاک به گل تبدیل شدند.
بستگی بر اهل بیت مصطفی
همچو قرآن هست مصباح الهدی 
می برد بالا ترا همچون دو بال
اهل بیت و نور قرآن کی جداخورشید دلها

 پیامبر گرامی می فرمایند من خورشید دلها هستم ،آمده ام تا دلها را روشن و گرم کنم.چهارده معصوم، همگی خورشید دلها هستند.به امام رضا شمس الشموس گفته می شود، یعنی خورشیدی از خورشیدها.
      انسان ها نیز باید هر کدام خورشیدی از محبت و معرفت باشند.تا در دل مردم جا داشته باشند.عشق  نیز خورشید دل است.همانطوری که خورشید، جهان را روشن می کند.خورشید دل نیز ، دلها را به نور الهی روشن می کند.
   برای اینکه انسان ها خورشید دلها شوند ، باید خود را در شعاع نورانیت اهل دل قرار دهند تا بتدریج نورانی و در نهایت خود خورشیدی برای دلها گردند.لذا توصیه شده که با اهل سلوک و معرفت همنشین شویم تا به تدریج از آنها بهره گردیم.

صاحبان  فضل وعلم و معرفت
مظهر پاکی و اهل مغفرت
مردم اهل یقین در هر زمان
کی خطا کار و دچار  معصیتویژگی چهارده معصوم

انسان برای رشد و کسب علم و معرفت ، نیاز به استاد دارد.چهارده معصوم تکیه گاه و معلم انسانها هستند.درخت انگور ، با تکیه بر یک استوانه امکان رشد بیشتر دارد، در غیر اینصورت کوتاه می ماند.
      انسانها با الگو گیری در همه اموراز چهارده معصوم  موجبات  رشد خود را فراهم می کنند ، در غیر اینصورت انسان های معمولی هستند.در طبقه بندی انسانها، دانشمندان و اهل معرفت جایگاه رفیعی در مقایسه با افراد معمولی دارند.اینان نقش چراغ راهنما و هدایت مردم را بعهده دارند.
     عالم با توجه به پیچیدگی های آن و وسعت آن، نیازمند یک نقشه و طرح جامع است.هر نقشه ای نیاز مند نقشه خوان می باشد. چهاده معصوم نقشه خوان جهان هستی هستند. لذا شناخت تام از عالم دارند.اینان می توانند برای جهان هستی تدبیر صحیح انجام دهند.لذا امام زمان انتصابی است و نه انتخابی.امیر مو منان از طرف خدای متعال در غدیر خم توسط پیامبر گرامی به امامت منصوب شد.

بینوایی که بیامد به حرم بهر نیاز
خاتمی داد علی از کرمش  حین نماز
به ولایت بنمودند ستم هر شب و روز 
مردم عهد شکن در حرم وشهرحجازسیاست از نظر اهل بیت

نقطه نظرات چهارده معصوم درخصوص سیاست ، تدبیر و چاره اندیشی امور جامعه با توجه به شرع مقدس اسلام است.تدبیر آنها ریشه در اندیشه و احکام الهی داشت  و نه در خدعه و نیرنگ.اینان برای حفظ دین از حق مسلم قدرت مشروع خود می گذشتند .حضرت علی ، با توجه به انتصاب پیامبرگرامی بعنوان جانشین در غدیر خم،بخاطر حفظ اسلام سالها خانه نشین شد و از حق مسلم حکومت اسلامی خود گذشت.
       اینان برای رسیدن به هدف ، از هر وسیله ای استفاده نمی کردند. در مقابل منافقین برای رسیدن به هدف از هر وسیله ای استفاده می کنند تا به هدف دنیایی خود برسند.حتی قرآن ها را بر سر نیزه می کردند و مردم را فریب می دادند.

بپرهیز از فاسقان دو رو
سفارش کنم،مردم راستگو
بپر هیز از جاهل و بی خرد
منافق بود خاین و زور گو


درهای ایمان

چهارده معصوم در های ورودی به ایمان و اسلام هستند.در مقابل منافقین در های خروجی از ایمان می باشند.شما با پیروی از اهل بیت ، ایمان به خدا و راه رستگاری و ورود به دین را پیدا می کنید. افراد با  آشنایی با مشی چهاده معصوم علاقه مند به اخلاق و منش آنها می گردند.در مقابل، عملکرد منافقین موجب دوری از دین و دیانت می گردد.
     درهای اهل بیت بر روی آشنایان و محرمین باز است.لذا باید با تبعیت از آنها با آنها محرم شویم ، تا بتوانیم از دریای معرفت آنها آب حیات بنوشیم.اینان همانند آب می مانند، دنیا هم مزرعه آخرت است.زمین بی آب ،حاصلخیز نمی گردد. در مزرعه کار و کوشش و صبر نیاز است.انسان ها در دنیا نیز باید با تلاش و دینداری راه سعادت و خوشبختی خود را برای دو عالم مادی و معنوی فراهم کنند.

نماز با ولایت، روشنایی است
وصول کردگار و دلربا یی است
ولایت ریشه و اصل و عمود است
نماز بی ولایت، لهو و بازی استاهل ایمان

خداوند ایمان را در دل متقین می گذارد .آنها دارای صفات زیر هستند.
1.رفتار کریمانه با ارباب رجوع دارند.
2.آزار به کسی نمی رسانند.زیرا ایمان دارند که آن آزار و اذیت به خود انسان بر می گردد.
3.در گفتار و کردار اهل ایمان خشونتی دیده نمی شود.
4.اهل ایمان افرادی با ادب هستند.در کلام و اعمال خود ادب را بطور کامل رعایت می کنند.
5.اهل ایمان ناسزا نمی گویند.
   سوالی که مطرح است اینکه چگونه می توان با ایمان شد و ایمان در دلها بنشیند.مشابه ورود به منزل است ، که از طریق در ساختمان وارد می شویم.دل انسان نیز در ورودی دارد. اهل بیت و چهارده معصوم در های ورودی ایمان هستند.باید با توسل به آنها و اطاعت اوامر الهی آنها ، ایمان الهی را در دل قرار داد.در حقیقت باید دل را از آلودگی ها پاک کرد تا خانه حق گردد.

 ایمان به خدا امید ما گشت
دین حافظ ما زهر خطا گشت
حرص و حسد وغرور فرجام
نابودی دین شد  و بلا گشت
امانت داری


چهارده معصوم بهترین امانت دار روی زمین می باشند.چنانچه انسان روح و روان خود را در اختیار آنها قرار دهد.نه تنها باعث آرامش انسان می گردند، بلکه منجر به اعتلای روحی نیز  می گردند.همانند کشاورز، زمین را امین می داند و مطمئن هست که اگر یک دانه گندم در زمین قرار دهد ، هم حفظ می شود و هم هفتصد برابر می گردد.

     چنانچه انسانها به این باور برسند که اهل بیت ، موجبات رشد مادی و معنوی انسان ها را فراهم می کنند و تسلیم اوامر الهی آنها گردند.قطعا رستگار در دو عالم خواهند شد.

    خداوند چهارده معصوم را امین می داند.لذا به آنها تفویض اختیار کرده و آنان جانشین واقعی حق تعالی هستند.خدا آنها را امام و پیشوای مردم قرار داده که انسانها پیرو راه و مکتب آنها گردند.انسان های عادی، معمولا امانت دارهای خوبی نیستند.همانند کوزه ترک خورده ای می مانند که آب را خوب حفظ نمی کنند.

      همانطوریکه زمین ،توان خود و سعی خود را می کند تا دانه ای که به امانت گرفته ، موجب رشد و سر سبزیش را فراهم کند.چهارده معصوم نیز ، چون پدر های مهربان برای فرزندان خود، حد اکثر تلاش خود را در اعتلای روحی و رفع مشکلات مردم بکار می گیرند.


توحید و نبوت سبب  حفظ حیات است

قرآن و معاد موجب  رشد صفات است

حق است و حقیقت علل حفظ ولایت

اسلام و شریعت همه جا راه نجات استسلاله پیمبر

آنچه از درون چیزی خارج شود را سلاله آن گویند.همانند فرزند که از دل مادر بیرون آید.اهل بیت پیامبر گرامی را سلاله پیمبر گویند.گلی که از درخت بدست می آید، سلاله درخت است.چهارده معصوم نیز سلاله پیامبر هستند.پیامبر گرامی همانند ریشه درخت اسلام و چهارده معصوم شاخ و برگ و گلهای این درخت تنومند هستند.
   حضرت علی (ع) می فرمایند،هر کس شمشیر ظلم وستم را از غلاف بیرون کشید.آن شمشیر خودش را به هلاکت می رساند.
     خداوند در ابتدامی خواست چهارده معصوم را خلق کند ، ولی قبل از آن پیامبرانی را فرستاد تا زمینه را مساعد کنند تا چهارده معصوم بتوانند به نحو احسن به رسالت و تبلیغ خود همت گمارنند و جهان را از وجود گل  خود معطر سازند.همانند باغبانی که هدف اولیه اش بدست آوردن گل است، ولی در ابتدا باید بوته گل را بکارد تا شاخه وبرگ بدهند و سپس گل بدست آید.

 اگر خواهی شوی محبوب جانان
تلاوت کن کلام و ذکر سبحان
چو توام باعمل با فهم گردد
بود راه نجات و دفع شیطان
بوی خوش

انسان در حالت سرما خوردگی، بوی خوش و ناخوش را احساس نمی کند.تنها زمانی بو را  حس می کند ، که دچار بیماری نشده باشد.چهارده معصوم ،همانند بوی مشک آهوان می مانند.همنشینی با آنها، انسان را رشد و تعالی می دهد و به فیض می رسیم.
     برای بهره مند شدن از آنها، باید روح و روان ما سالم باشد.همانطوریکه سر ما خوردگی در اثر همنشینی با افراد مریض، و یا رعایت نکردن خوارکی ها ،ویا لباس نامناسب ایجاد می گردد.در امور معنوی نیزمشابه است.چنانچه با نااهلان رفت و شد کنیم ،و یا حق الناس را ضایع کنیم ، و یا رعایت پوشش خود را در مقابل نامحرم نکنیم.آنگاه روح ما سنخیت ندارد که از آنها بهره مند شویم.
    اهل بیت در قیاس با پیامبران، همانند گلاب خالص و گلاب دو آتشه می باشند.در گلاب،آب و گل را می جوشانند و گلاب بدست می آورند.اما اگر گلاب رابا گل بجوشانند،گلاب دو آتشه بدست می آید که بسیار خالص است و هر قطره آن بوی زیادی دارد.اهل بیت در قیاس پیامبران نیز اینگونه هستند.لذا کلام اندک آنها، از محتوای بالایی برخوردار است.

من چو خارم به کنار گل خوشبوی علی
دست گل چین زمان چید گل روی علی
من ندارم هوسی جز نظری در بر دوست
تا که بینم گل و بوسم رخ و بازوی علی


شان نزول چیست

وقتی از حق تعالی برای اهل بیت طلب برکت و رحمت می کنیم .در حقیقت برای خود طلب می کنیم.آنان منبع فیض و سر ریز از برکت های الهی هستند.
نور خدا بواسطه چهارده معصوم انسان را بهره مند می سازد.همانند لامپ چراغ که تا وقتی کلید را نزنیم روشن نمی شود.نقش پیامبران و معصومین همانند کلید برق و نقش خداوند همانند لامپ می ماند.
چهارده معصوم، واسطه بین انسان و خدا هستندکه انوار الهی از آینه وجودی آنها به ما منعکس می گردد.همانند برق با ولتاژ بالاست ، که توسط ترانزیستور ضعیف شده تا امکان مصرف خانگی داشته باشد.
شان نزول آیات قرآن نیز بدین معناست که آیات الهی از جایگاه و شان بالایی که دارند نزول پیدا می کنند تا اینکه به سینه پیامبران نقش بسته و سپس به زبان جاری و مردم بهره مند شوند.

قرآن شده نازل ،به زبان عربی
تا فهم شود ،ذکر خدا در اثری
نازل شده در شان و نه در اصل وجود
با وحی سخن گفته خدا، با بشرینقش امام در جامعه

امام در جامعه وظیفه هدایت مردم به فلاح و رستگاری را دارد. همانند شاقول در بنایی است.بنا به خاطر اینکه دیواری که می سازد ، کج بالا نرود مرتب با شاقول تست می کند.او به چشم خود و دیگران اعتماد نمی کند.او ایمان دارد که دیوار کج دیر یا زود فرو می ریزد و زحمات او از بین می رود و دچار خسران می شوند.
اگر انسانها بخواهند دیوار خانواده فرو نریزد و از هم پاشیده نشود ،باید از اهل بیت و معصومین تبعیت کند و بطور مرتب معیار های خود در تربیت فرزندان و خانواده را با معیار های اهل بیت مقایسه کنند.معصومین باید الگوی عملی و کلامی او باشد.


هفتاد و سه حرف، اسم اعظم دارد
هفتاد و  دو  حرف، شخص خاتم دارد
هفتاد و دو مخلص و شهید و یاور
فررند  علی  و نور  عالم  دارد
حکومت و رسالت

وظیفه اصلی و رسالت چهاده معصوم هدایت مردم به سوی خدای متعال است. اما برای انجام کامل این مهم نیاز به قدرت و حکومت و آمادگی و اقبال مردم جهت فرمانروایی برای آنها دارند.لذا زمانی که مردم دعوت می کردند،مورد پذیرش قرار می گرفت. برای آنها هدف حکومت نیست ،بلکه انجام رسالت است.
انسان برای طی مسافت در جاده ،بالاخص در شب نیاز به روشنایی و تا بلو های راهنمایی دارد.گاهی جاده باریک،گاهی اتوبان،گاهی سربالایی و گاهی پر از پیچ و خم است.راننده ای سالم به مقصد می رسد که متناسب با وضعیت جاده سرعت مناسب را اختیار کند.لذا درست روی انسان را به هدف سالم می رساند.
پیامبران و معصومین آمده اند که درست روی و چگونه طی کردن مسیر الهی را به ما یاد دهند.

شیعه خطش ،خط شاه کربلاست
جوهرش خون و قلم تیغ ولاست
شیعه راهش راه زهرا و علیست
جان نثار خط سرخ مرتضاست
                                        


آشنایی با اهل بیت

با عنایت به اینکه چهارده معصوم چراغ و راهنما برای سفر الی الله هستند.لذا برای بکار گیری سیره و منش آنها،ابتدا باید از آنها شناخت پیدا کرد.شناخت از آنها نیاز به صرف وقت و مطالعه و شرکت در جلسات مذهبی و تدبیر و تفکر دارد.هر قدر وقت بیشتری گذاشته شود قطعا بهره بیشتری از آنان در خصوص معارف الهی و منش آنها نصیب انسان می گردد.
امام چراغ انسانها در تاریکی هاست که باعث می گردد که انسان بتواندطی سفر کند.بدون نور ،حتی شخص بینا ، امکان مسافرت ندارد.اگر نور امام در دلها باشد ،حتی از نور خورشید تابنده تر است.خداوند خود وپیمبر و امامان را در قرآن نور خطاب می کند.

فاطمه خود برترین بین زنان
تهفه پروردگار است در جهان
فاطمه دردانه ای همرنگ نور
چلچراغ مجلس و نو ر جنان
                                        


چشم و چراغ

نور زمانی مورد استفاده می گردد که انسان دارای چشم سالم باشد و چشم خود را به نور نبسته باشد. کسی که خواب است یا خود را به خوابی می زند ، نمی تواند از نور بهره ببرد.
پیامبران و معصومین نور های الهی هستند.کسانی می توانند از نور خداوندی بهره مند شود که تصمیم و اراده داشته باشد که از انوار الهی بهره مند شوند و به طرف آنها جهت کسب معارف اسلامی حرکت کنند.
چهارده معصوم اگر چه به ظاهر متفاوت هستند ولی به باطن همه واحد هستند.در حقیقت نور واحد هستند.همانطوریکه لامپ های گوناگون همگی وظیفه روشنایی دارند.معصومین نیز رسالتشان روشنگری و هدایت مردم و ابلاغ پیامهای الهی می باشد.

 خدای عظیم و جهان  آفرین
هدایت نما، خلق را در حزین
نما عفو اندر دو عالم بشر
خداوند  عالم، خدای برین


نقش تقوا در دنیا و آخرت

اگر به مغز بادام نگاه کنیم ،می بینیم که پوسته چوبی ضخیمی آنرا احاطه کرده است. آن باعث حفظ بادام می گردد.بعلاوه وقتی در زمین قرار می گیرد، باعث تغذیه بادام جهت رشد و نمو است.
نقش تقوا همانند پوسته بادام است که انسان را در دو دنیا حفظ می کند.برای مثال اگر به کسی خوبی کنید، قبل از اینکه برای دیگران مفید باشد.روح و روان ما را از آلودگی ها صیقل می دهد.بعلاوه اعمال نیک است که بهشت انسان را می سازد.لذا در دو عالم برای انسان کارساز است.
رعایت تقوا از دید قرآن باعث ورود به بهشت ها می گردد و ما را از جهنم های دنیوی و اخروی دور می کند.در دنیا ما را از جهنم مشکلات روحی و سختی ها و دو دلی ها دور می کند.چهارده معصوم تابلوهای مسیر الهی هستند که ما را به تقوا می برند.

عبادت بهترین راه وصال است
بریدن از خود و طی کمال است
شروع گفتگو با حق تعالی است
سخن با دلربا و ذوالجلال استصاحبان عقل

عقل برای انسان برای واقعیت هاست و نه مو قعیت ها. متاسفانه انسان های معمولی از عقل خود در جهت اهداف دنیوی استفاده
می کنند.چهارده معصوم دارای عقل کل می باشند. از عقل خود استفاده بهینه و درست می کنند.لذا آنان را صاحبان عقل گویند.
عقل حقیقتی است که واقعیت ها را برای انسان آسان و آشکار می کند.عقل با توجه به میزان بهره بری درست آن دارای مراتبی است.
با گذشت زمان عقل مراتب تکامل و قدرت تمیزبین خوب و بد را پیدامی کند.
عقل انسان پیمبر درونی است و محدود می باشد.عقل و نفس همواره در حال مبارزه هستند.عقل حسابگر است.در مقابل عقل جهل است.

اگر داری توعقل و علم و دانش
اگر داری تو صبر و حلم و بینش
چرا بی تاب و نا آرام و حیران
توکل کن،تو اندر کار و کوشش
                                            


صاحبان فراست

چهارده‌ معصوم صاحبان فراست هستند.اینان با دیدن ظاهر افراد به باطن آنها پی می برند.لذا با رفتن به سوی آنها ،امکان تغییر در افراد وجود دارد.
اینان به خاطر داشتن نور الهی ،امکان شناخت از نیات افراد را پیدا می کنند.همانند باغبانی که با دیدن بذر گل ها،قبل از کاشتن،می تواند تشخیص دهد که چه گلی تولید می شود.در صورتی که افراد معمولی قادر به تشخیص نیستند
چهارده معصوم پناهگاه همه موجودات عالم از حیوان تا انسان هستند.هر کس به آنها پناه ببرد در امن و امان هستند.همچون اصحاب کهف که به غار رفتند.یا آهویی که به امام رضا پناه برد.

آشنایی مرتبط سازد ، تو را با یار خود
عشق آسان مى کند، همراهی پندار خود
تا ندانی فکر و احساس عزیز جان خود
کی میسر می شود ،بیداری دلدار خوداصحاب کهف

کهف به معنای غار بزرگ است.غار ها در بیابان پناهگاه خوبی هستند که باعث حفظ موجودات می گردند.چهارده معصوم نقش پناهگاه برای انسان ها را دارند. با مراجعه به آنها شما را به آغوش می گیرند.آنها مردم را دسته بندی نمی کنند.برای آنها رنگ و جنس و قومیت افراد مهم نیست.همانند سقا خانه که ظرف شما را پر آب می کند ، بدون توجه به شخصیت شما.
انسان شدن و آدم شدن ما در گرو پناه بردن به آنها مقدور می گردد.آنها از خود برای هدایت انسانها جانفشانی می کنند.همانند ابر می مانند،که برای سرسبزی و نیاز ما به باران،خود را فدای انسان ها می کنند.

هر که دارد نظر آل عبا بسم الله
این جهان رهگذری بهر رضا بسم الله
حفظ دینی که محمد بودش پایه گذار
هدف نهضت شاه شهدا بسم الله


وارث پیامبران

اهل بیت و چهارده معصوم وارث معنوی تمام پیامبران هستند.از این رو حضرت علی می فرمایند، که من وارث همه پیامبران هستم و هر سوالی که از اسرار عالم دارید بپرسید.
گویند شخصی نابینا به نام ابو بصیر خدمت امام باقر رسید.گفت شما وارث پیغمبر و پیغمبر وارث انیاست؟حضرت فرمودند آری.گفت حضرت عیسی نابینا را شفا می داد.آیا شما می توانید؟ حضرت فرمودند آری.گفت پس مرا بینا کنید.حضرت دستی روی چشمانش کشیدند و او بینا شد.حضرت به او گفتند می خواهی بینا باشی و یا با آن روحیات خود نابینا باشی .گفت می خواهم به همان حالت اول باشم.حضرت دستی به چشمانش کشیدند و به حالت اول برگشت.
چهارده معصوم دارای علم غیب که در اختیار خداوند است را دارند و در صورت نیاز به آن امکان استفاده را دارند.اینان نه تنها وارث انبیای گذشته هستند،بلکه دارای فضیلتی بالاتر هستند.همانند گل و عطر گل،اگر چه عطر گل،وارث گل است ولی ارزش بالاتری نسبت به گل دارد.

گل یاس است خوشبو و معطر
بود دخت نبی زهرای اطهر
چه زیبا گوهری آمد به دنیا
دو چشم مصطفی ویار حیدر       

بزرگترین آیت الهی

حضرت علی می فرمایند،من آیت العظمی هستم.بعبارت دیگر بزرگترین نشانه خدا ،از نظر بعد معنوی که دارای بیشترین صفات الهی هستند. در حقیقت بهترین جانشین در دنیای مادی می باشند.هیچکس همانند ایشان نمی تواند عظمت و بزرگی خدا را توصیف کند.
از ویژگی امیر المومنین آیت العظمی بودن ایشان است.البته در مقایسه با خدا، بسیار خود را کوچک می دانند.همانند یک ماهی در آب اقیانوس،تا حدی می تواند رشد کند.
اینان الگوی کامل بشریت هستند.بخاطر اینکه دلبسته هیچکس،جز خدا نمی باشند.
می گویند آیت الله بهجت ،سفارش کرده بودند که روی رساله و سنگ قبر خود فقط نام ایشان بدون هر گونه القابی حک شود.ایشان آیت العظمی را خاص امیر المومنین می دانستند.امام راحل نیز کسی را آیت الله العظمی خطاب نمی کردند.

اگر خواهی جمال دلربا را
اطاعت کن ولی و مصطفی را
تفکر پیشه کن با زهد و تقوا
اگر عاشق شوی بینی خدا را


                                
       

تجلی صفات حق

خداوند یکتاست و مثل و مانند ندارد.اما صفات حق تعالی در بهترین حالت در چهارده معصوم تجلی کرده است.لذا برای شناخت خداوند ، کافی است صفات خدا را در اهل بیت ببینیم.لذا گفته می شود که چهارده معصوم تجلی کامل حق تعالی هستند.
انسان وقتی که می خواهد فردی را معرفی کند،صفات اخلاقی او را ذکر می کند.چهاده معصوم تجلی صفات خدای متعال هستند بطوریکه مردم عملا و حضورا آنها را مشاهده کنند.همانند نور خورشید که انسان از آن بهره می برد و لزومی ندارد که خورشید را ببیند.نور خورشید معرف وجود خورشید است.
همانطوریکه ماهی بدون آب امکان ادامه حیات ندارد.لذا کسی که خدا در زندگی او نقش نداشته باشد، رو به فنا و هلاکت است.اگر چه ممکن است از نظر مادی مشکلی نداشته باشد.
چهارده معصوم با اعمال خود ما را به سوی خداوند دعوت می کنند.بهترین دعوت در عمل است و نه در سخن.آنان قبل از اینکه حرفی بزنند ،ابتدا آنرا عمل می کنند.هر گز مردم را به کاری که خود نکرده اند،دعوت نمی کنند.
شنیده اید که فردی با نخوردن خرما بهبود پیدا می کرد ولی معصوم بخاطر اینکه در آن روز خرما خورده بودند نهی نکردند.

تجلی حق، در صفات خداست
نه در ذات و ،نه جلوه هاست
ملک می دمد ، روح رابر بشر
باذن خدا، آدمی را بقاستحجت خدا

چهارده معصوم به خاطر ریاضت های خود و دعا های اجداد خود از جمله حضرت ابراهیم مبنی بر داشتن فرزندان صالح و مطیع اوامر الهی به چنین درجاتی رسیدند.
اینان حجت خدا و شفیع انسان در دنیا و آخرت هستند.با عنایت به اینکه بهشت و جهنم انسان با اعمال دنیوی فرد ساخته می شود.لذا چهارده معصوم حداکثر تلاش خود را در هدایت و راهنمایی مردم بکار می بردند.تا در عالم آخرت بهانه ای نباشد که در دنیا کسانی نبودند که ما را راهنمایی کنند.
دنیا بدون حجت خدا نابود می گردد.در زمان حال حضرت مهدی حجت خدا روی زمین هستند.ایشان حاضر و ما غایب هستیم.در حقیقت ما به خاطر حجاب های گوناگون امکان دیدن ایشان را نداریم.اما حجت حق با توجه به نورانیت الهی خود امکان دیدن ما را دارد.

من که می دانم جهان روزی گلستان می شود
شادی و خوشحالی مردم دو چندان می شود
پس چرا نومید از آینده و حال خودم
مهدی موعود آید، همچو رضوان مى شود
تسلیم حق

یکی از صفات چهارده معصوم تسلیم و مطیع بودن آنها در انجام اوامر الهی است.انسان ها همانند ظروف خالی می مانند.چنانچه ظرف وجودی خود را از معارف الهی پر کنند.آنگاه محبوب و با ارزش و عنایات الهی برای آنها سراریز می شود.
خداوند قابل دیدن با چشم سر نیست ولی قابل شناخت از طریق چهارده معصوم می باشد.در حقیقت چهارده معصوم شاگردان مکتب الهی هستند که معلم آن مکتب خدای متعال است.لذا آنچه می گویند منشا الهی دارد.
همانطوریکه خورشید مستقیما قابل دیدن نیست ولی قابل مشاهده در ظرفی که دارای آب زلال است می باشد.چهارده معصوم نیز وسیله ای برای انعکاس سخنان خدای متعال برای مردم هستند.همانند آینه ای زلال که نور الهی را به مردم بر می گردانند.

آن خدایی که پرستیم کجاست
 او بود ظاهر وپنهان از ماست
اوبزرگ است و امید من و توست
خلق را هادی و خود نا پیداست       

نقش زن و مرد در جامعه

سوالی ذهن مرا مدتی مشغول کرده بود که چرا پیامبران الهی از بین زنان انتخاب نشده اند و رسالت و پیام الهی از طریق آنها به مردم ابلاغ نشده است.اگر چه در حدیث کسا آمده است جهان هستی برای فاطمه و شوهر فاطمه و پدر فاطمه و فرزندان فاطمه خلق شده است.بنابراین زن نقش بسزایی در جهان خلقت به آنها داده و رشد و تربیت انسانها که جانشین خدای متعال می توانند باشند را به زن واگذار نموده است.امامان معصوم که نقش ولایت زمان ها را بعهده داشته اند از فاطمه است.ِلذا می توان گفت رسالت و وظیفه مهمتری چون حفظ و خلق انسانها بطور طبیعی به زن واگذار شده است که این وظیفه برای مردان بسیار سخت است.
به نظر می رسد خداوند برای تداوم خلقت و تبیین پیام الهی ، این دو وظیفه را با توجه به شرایط روحی و جسمی و کرامت زن و مرد بین زن و مرد تقسیم نموده است و تقسیم کار دلیل بر برتری یک مسئولیت نسبت به مسئولیت دیگر نیست.اگر چه امکان دارد بطور محدود و در شرایط اضطرار بعضی وظایف به عهده آنها واگذار شود.همانند نقش زینب پس از شهادت آقا امام حسین در صحرای کربلا.شاعر عزیز مرحوم آغاسی می گوید،کربلا می مرد اگر زینب نبود.

از دامن زن مرد به معراج رود          
  در دامن زن ، نور خدا میر بود
کعبه بشکافت، تا علی پا بنهد                  
 بر دامن زن ، خالق هستی بدمد                  
                   چرا در بین 124هزار پیامبر و 14معصوم، فقط یک زن وجود دارد؟

آیا در میان این همه زن در دنیا فقط و فقط یک نفر بود که شایسته‌ی عصمت بود؟

آیا مردان برتر از زنان هستند؟

چرا هیچ زنی پیامبر نشد؟

آیا...؟

این آیا و اما و اگرها نه نتها ذهن خانمها را در نوردیده و گه گاهی از دست خدا هم رنجانده است، بلکه برای بعضی از آقایان هم قضیه کمی وارونه شده که «نکند ما جنس برتریم!!؟؟»
 

اما باید خدمت هر دو دسته‌ی محترم بگویم که داستان آن‌طور که شما فکر کردید نیست. نه شما خانمها از خدا شاکی باشید و نه شما آقایان خودتان را بگیرید. چرا؟

    چون:

 

1-  معلوم نیست که فقط یک زن معصومه- وجود مطهره زهرای مرضیه علیها السلام – داشته باشیم و دلیلی برای عدم عصمت بعضی زنهای دیگر، نظیر زینب کبرا و حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله علیهما) وجود ندارد.1

 

2-  درباره این مسئله که همه 124هزار پیامبر مرد هستند، باید گفت که نبوّت و رسالت به کارهای اجرایی نیاز دارد و خصوصیات بدنی و جسمی مردها به گونه‌ای است که تاب تحمل این وظیفه سنگین را دارند.

از طرفی، پشتوانه نبوت و رسالت مقام ولایت است و کمال انسان، رسیدن به مقام «ولی‌الله» است که این مقام، به مرد یا زن اختصاص ندارد. زنان بزرگی چون آسیه، مریم، حضرت زهرا، زینب کبرا و حضرت معصومه (سلام‌الله علیهنّ) بوده‌اند که هر یک با حفظ مرتبه و درجه خاص خود، می‌توانند به مقام ولایت رسیده باشند.

نبوت و رسالت امری اجرایی است و دلیل اینکه زنی به مقام نبوت نرسید، این است که پیامبر باید با همه افراد جامعه تماس بگیرد یا در جنگ و مسایل دیگر، فرماندهی را به عهده بگیرد که این کار برای زنان دشوار است، پس اگر همه پیامبران مرد بودند، به این معنی نیست که این مقام، کمال معنوی مخصوص مرد است، بلکه کمال معنوی به ولایت اختصاص دارد که در ولایت الهی میان زن و مرد تفاوتی نیست و هر دو می‌توانند «ولی‌الله» باشند.2


1 و 2 - جوادی آملی، نسیم اندیشه           


              

     

مصحف فاطمه(س)

بعضا سوالاتی همانند علم بهتر است یا ثروت، یا تقوا بهتر است یا تخصص و امثال اینها در بین مردم رایج است.چند نکته قابل ذکر است.اولا دو چیز از یک نوع قابل مقایسه اند.لذا طرح سوالاتی اینچنین از بنیان غلط است.
بهتر است سوال اینگونه مطرح شود.رابطه علم و ثروت چیست.رابطه تقوا و تخصص چیست.اگر چه علم و تقوا غیر مادی و تخصص و ثروت دنیوی و مادی است.
به نظر می رسد ریشه طرح اینگونه سوالات مربوط به ایدیولوژی مادی و غیر مادی است.از آنجاییکه امور مادی برای مردم ملموس و امور معنوی غیر ملموس است.ِلذا مردم عادی نسبت به امور مادی بهتر قضاوت می کنند.لذا نظریه پردازان مادیگری برای دفاع از مکتب خودو تبلیغ آن از این شگرد استفاده می کردند.
نکته دوم اینکه امور مادی نردبانی برای امور معرفتی است.خداوند توانایی های در انسان قرار داده تا به کمک آنها توشه آخرت خود را فراهم کنند.لذا با کسب علم،بدیهی است ثروت هم حاصل می شود.همچنین علم و تقوا همانند دو بال می مانند که انسان را به مراتب بالا می برند.
اگر منظور از تخصص علم و آگاهی به یک مو ضوع است.چهارده معصوم که واسطه بین انسان و خداوند هستند ، منبع علم هستند. لذا به بهانه تخصص نباید معنویات را کوبید.
پس از رحلت پیامبر گرامی، سه ملک مقرب نیمه های شب بر حضرت فاطمه وارد و کتب مصحف که حاوی تمام علوم هستی از بدو خلقت تا نهایت خلقت را تقدیم نمودند.ایشان تا قبل از ظهر همه آنها را مطالعه نمودند. پس از شهادت ایشان ، آن به امیر المومنین و متعقاب آن به امامان بعدی رسید.هم اکنون در دست آقا امام زمان حصرت مهدی قرار دارد.
پیشنهاد می گردد، با آشنایی جزیی از علوم هستی به خود غره نشویم.بیاییم از دامن چهارده معصوم،هر چه بخواهیم کسب کنیم.

ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺷﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺣﻖ  
 ﺁﻥ ﺗﺠﻠّﯽ ﮔﺸﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﻮﺍﺭ ﺣﻖ
ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻨﺠﻠﯽ ﺩﺭ ﻣﺼﺤﻒ ﺍ‌ﺳﺖ      
 ﻫﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻋﺎﻟﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﻒ ﺍﺳﺖ
ﺣﺎﻣﯽ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺍﺳﻼﻡ ﻣﺒﯿﻦ     
  ﻣﺼﺤﻔﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺩﯾﻦ
                                      


دکتر علی رجالی

  • ۹۶/۰۷/۲۷
  • علی رجالی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی